เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]97
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 64 (ITA) [ 20 เม.ย. 2565 ]94
3 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2565 ]95
4 รายงานการประเมินแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ( ITA ) [ 30 มิ.ย. 2564 ]130
5 รายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]102
6 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 4 พ.ค. 2563 ]138
7 การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 [ 27 เม.ย. 2563 ]101
8 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 2 มี.ค. 2563 ]105
9 ขอเชิญประชุมการควบคุมไข้เลือดออก [ 25 มิ.ย. 2562 ]100
10 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]105
11 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทจริตของเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]140
12 รายงานผลการดำเนินการบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2561 ]96
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]88
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 1 ต.ค. 2561 ]101
15 ประกาศเจตจำนงสุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]102
16 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 1 ต.ค. 2561 ]139
17 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2561 ]130
18 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1(1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]143
19 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทจริตของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2560 [ 2 พ.ย. 2560 ]96