เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เชิญชวนเข้าร่วมจัดทำกระทงเพื่อเข้าแข่งขันประกวดกระทงสวยงามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]3
2 รับสมัครนางงามนพมาศ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]1
3 ประกาศ เรื่อง การให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]2
4 รายงานผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ [ 8 พ.ย. 2561 ]2
5 รายงานผลการประชาคมขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณะทิ้งขยะ [ 24 ต.ค. 2561 ]1
6 คณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาลร่วมกันประชุมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย [ 10 ต.ค. 2561 ]1
7 การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารในการประชาคมขออนุญาตใช้พื้นที่ทิ้งขยะ [ 27 ก.ย. 2561 ]3
8 การมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารในการส่งเสริมการคัดแยกขยะ [ 26 ก.ย. 2561 ]2
9 การคัดแยกขยะครัวเรือน [ 2 ส.ค. 2561 ]55
10 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังน้ำเย็น-บ้านนา [ 19 มี.ค. 2561 ]84
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวังเย็น – บ้านนานกปีด [ 2 มี.ค. 2561 ]65
12 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 พ.ย. 2560 ]2
13 เรื่อง รายงานผลการรับเรี่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]43
14 เรื่อง ไม่มีผู้ร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]45
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 9 ต.ค. 2560 ]2
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ต.ค. 2560 ]2
17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 8 มิ.ย. 2560 ]93
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 7 มิ.ย. 2560 ]54
19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ [ 7 มิ.ย. 2560 ]58
20 ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รร.เทศบาล1) [ 26 เม.ย. 2560 ]42
 
หน้า 1|2