เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4) [ 23 มี.ค. 2565 ]146
2 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาดในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 22 มี.ค. 2565 ]162
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 17 มี.ค. 2565 ]154
4 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) [ 2 มี.ค. 2565 ]136
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]180
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]160
7 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]112
8 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]146
9 ประกาศเปิดการเรียนการสอน (On site)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 24 ธ.ค. 2564 ]113
10 ประกาศหยุดการเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 28 ต.ค. 2564 ]109
11 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) [ 11 ต.ค. 2564 ]118
12 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1) [ 8 ต.ค. 2564 ]104
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 14 ก.ค. 2564 ]66
14 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 14 ก.ค. 2564 ]74
15 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ ศูนย์ป่าไม้เลย [ 1 มิ.ย. 2564 ]179
16 ด้วยเทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้รับแจ้งจากอำเภอนาด้วงว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ [ 28 พ.ค. 2564 ]133
17 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]148
18 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 4 ก.พ. 2564 ]147
19 ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]105
20 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]149
 
หน้า 1|2|3|4