เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4) [ 23 มี.ค. 2565 ]11
2 ประกาศเปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตาดในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 22 มี.ค. 2565 ]9
3 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 17 มี.ค. 2565 ]8
4 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) [ 2 มี.ค. 2565 ]8
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]9
6 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]9
7 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]10
8 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]9
9 ประกาศเปิดการเรียนการสอน (On site)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 24 ธ.ค. 2564 ]10
10 ประกาศหยุดการเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 28 ต.ค. 2564 ]9
11 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) [ 11 ต.ค. 2564 ]12
12 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1) [ 8 ต.ค. 2564 ]9
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ ศูนย์ป่าไม้เลย [ 1 มิ.ย. 2564 ]9
14 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]9
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 4 ก.พ. 2564 ]11
16 ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]10
17 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]8
18 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]8
19 วันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 [ 21 ต.ค. 2563 ]8
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 24 ก.ค. 2563 ]11
 
หน้า 1|2|3|4