เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พื้นที่หมู่ที่  6  บ้านห้วยปลาดุก  ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  60.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พื้นที่หมู่ที่  2  บ้านนาดอกคำ  ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  414,000.-  บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง