เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง พื้นที่หมู่ที่ 12,14

    รายละเอียดข่าว

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 12 และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 310,000 บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน-    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง พื้นที่หมู่ที่ 12,14
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง