เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง พื้นที่หมู่ที่ 7,10

    รายละเอียดข่าว

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 7 และขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร รวมความยาวทั้งหมด 144.00 เมตร พื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่กำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 395,000 บาท (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง พื้นที่หมู่ที่ 7,10
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง