เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  245.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า  980 ตร.ม  พื้นที่หมู่ที่  5  บ้านพะเนียง  ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  500,000.-  บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง