เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  193.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  พื้นที่หมู่ที่  11  บ้านอนามัย  ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  400,000.-  บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง