เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ ระยะ 5 ปี ประจําปี พ.ศ. 2560 –2564
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ