วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร จำนวน ๗ สาย พื้นที่ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
จ้างเสริมผิวจราจรภายในหมู่บ้านผิวจราจร Asphaltic Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐฒวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนกองช่างไฮดีเซล ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะของเทศบาลตำบลนาดอกคำส่วนสำนักปลัดไฮดีเซลและแก๊สโซฮอล์ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่และพิธีเปิดและของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการจัดงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง