วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำและสังกัด สพฐ. และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2561 และปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพ่นยาปราบวัชพืช เครื่องยนต์ 5.5 HP พร้อมปั้มพ่นยาครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก/ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 10 , 14 และหมู่ที่ 11 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส กว้างขนาด 13 มม. ยาว 50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิด/พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก/ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 8 , 17 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ซื้อถังดำ ขนาด ๑๒ ลิตร จำนวน ๑๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑ - ๙๕๗๓ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง