เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]38
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]41
3 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]41
4 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]40
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]43
6 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]126
7 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]132
8 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]129
9 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]131
10 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]126
11 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]130
12 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]127
13 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]133
14 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]131
15 รายงานาจำนวนผู้มารับบริการ 1 ตุลาคม 62- 31 พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]128
16 รายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติ ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]21
17 แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]123
18 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(กองช่าง) [ 31 ต.ค. 2562 ]129
19 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]112
20 แผนดำเนินการประจำปี 62 [ 16 ต.ค. 2561 ]221