เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]14
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]14
3 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]15
4 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]14
5 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]16
6 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]100
7 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]104
8 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]102
9 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]102
10 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]99
11 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]103
12 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]99
13 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]103
14 รายงานการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]104
15 รายงานาจำนวนผู้มารับบริการ 1 ตุลาคม 62- 31 พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]100
16 แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ธ.ค. 2562 ]97
17 รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562(กองช่าง) [ 31 ต.ค. 2562 ]102
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]88
19 แผนดำเนินการประจำปี 62 [ 16 ต.ค. 2561 ]194