เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]5
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]108
3 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]110
4 ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]101
5 รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]141
6 รายงานผลการดำเนินงาน งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]99
7 รายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]107
8 รายงานผลการดำเนินงาน งานสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]104
9 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]104
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]103
11 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]103
12 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]100
13 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]140
14 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]98
15 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]104
16 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]110
17 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]105
18 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]103
19 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]104
20 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]145
 
หน้า 1|2