เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]28
3 แผนพัฒนาบุคลากร 64 [ 8 ม.ค. 2564 ]149
4 รายงานสรุปการพัฒนา พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]133
5 ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางกาศึกษาฯ (ครั้งที่ ๑) [ 9 มี.ค. 2563 ]150
6 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]192
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]153
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 27 ธ.ค. 2562 ]153
9 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]147
10 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]175
11 แผนพัฒนาบุคลากร 63 [ 10 ต.ค. 2562 ]147
12 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 ธ.ค. 2561 ]147
13 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล [ 29 ต.ค. 2561 ]141
14 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล7-12 [ 29 ต.ค. 2561 ]144
15 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล13-18 [ 29 ต.ค. 2561 ]150
16 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล19-23 [ 29 ต.ค. 2561 ]183
17 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 4 ต.ค. 2561 ]146
18 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 4 ต.ค. 2561 ]144
19 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2561 ]140
20 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า1-5 [ 19 มี.ค. 2561 ]135
 
หน้า 1|2