เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล


การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า1-5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า1-5
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ