เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 25 เม.ย. 2567 ]12
2 ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 25 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]4
4 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ด.ส.1) [ 26 มี.ค. 2567 ]6
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]4
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปรงบประมาณ 2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]19
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ภ.ง.ด.3) [ 26 ม.ค. 2567 ]9
9 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 27 ก.ย. 2566 ]40
10 Infographics-การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]32
11 รายงานการตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]40
12 คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]49
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]54
14 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]62
15 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [ 26 เม.ย. 2566 ]58
16 จัดทำประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]59
17 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]44
18 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]51
19 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]41
20 องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5|6