เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 27 ก.ย. 2566 ]26
2 Infographics-การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]24
3 รายงานการตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]29
4 คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 26 มิ.ย. 2566 ]36
5 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]45
6 ประกาศสภาฯ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]44
7 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [ 26 เม.ย. 2566 ]44
8 จัดทำประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]50
9 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]32
10 ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]38
11 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]32
12 องค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 24 เม.ย. 2566 ]28
13 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566 - 2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]30
14 ประกาศ-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33
15 เทศบาลตำบลนาดอกคำ ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ปิ่นโตและถุงผ้า [ 6 ก.ค. 2565 ]25
16 โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]21
17 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 10 พ.ค. 2565 ]26
18 ประชาสัมพันธ์ร่วมกันประหยัดน้ำ [ 2 พ.ค. 2565 ]26
19 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 28 มี.ค. 2565 ]27
20 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (4) [ 23 มี.ค. 2565 ]199
 
หน้า 1|2|3|4|5