เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ

เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
หนังสือหนังสือประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ