เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล


การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล19-23

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล19-23
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ