เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]32
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]33
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 24 เม.ย. 2566 ]33
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]33
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 - 2570 [ 24 เม.ย. 2566 ]30
6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 24 เม.ย. 2566 ]22
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]126
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 64 (ITA) [ 20 เม.ย. 2565 ]128
9 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2565 ]129
10 รายงานการประเมินแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ( ITA ) [ 30 มิ.ย. 2564 ]170
11 รายงานข้อมูลเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]128
12 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 4 พ.ค. 2563 ]177
13 การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 [ 27 เม.ย. 2563 ]144
14 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 2 มี.ค. 2563 ]149
15 ขอเชิญประชุมการควบคุมไข้เลือดออก [ 25 มิ.ย. 2562 ]139
16 ขอเชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 14 มิ.ย. 2562 ]144
17 รายงานสถิติเรื่องการร้องเรียนการทจริตของเจ้าหน้าที่ [ 11 ต.ค. 2561 ]175
18 รายงานผลการดำเนินการบริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 11 ต.ค. 2561 ]129
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]125
20 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 1 ต.ค. 2561 ]134
 
หน้า 1|2