เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 17 มี.ค. 2565 ]196
42 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) [ 2 มี.ค. 2565 ]181
43 ประชาสัมพันธ์เการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ [ 14 ม.ค. 2565 ]18
44 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]224
45 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]202
46 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]149
47 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2564 ]182
48 ประกาศเปิดการเรียนการสอน (On site)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 24 ธ.ค. 2564 ]172
49 ประสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 8 ธ.ค. 2564 ]20
50 ประกาศหยุดการเรียนด้วยเหตุกรณีพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์สังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 28 ต.ค. 2564 ]157
51 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2) [ 11 ต.ค. 2564 ]163
52 ประกาศมาตรการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1) [ 8 ต.ค. 2564 ]149
53 นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [ 1 ต.ค. 2564 ]17
54 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 14 ก.ค. 2564 ]132
55 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ช่องทางสาหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 14 ก.ค. 2564 ]122
56 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เอราวัณ ศูนย์ป่าไม้เลย [ 1 มิ.ย. 2564 ]294
57 ด้วยเทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้รับแจ้งจากอำเภอนาด้วงว่า กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ [ 28 พ.ค. 2564 ]213
58 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]193
59 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 4 ก.พ. 2564 ]190
60 ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล [ 2 ก.พ. 2564 ]141
 
|1|2หน้า 3|4|5|6