เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. นาดอกคำ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ [ 8 พ.ย. 2561 ]5
2 ประกาศ เรื่อง การให้บริการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]4
3 คำขอข้อมูลข่าวสาร [ 1 พ.ย. 2560 ]3
4 แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]4
5 แบบฟอร์มหนังสืออุทธรณ์ [ 1 พ.ย. 2560 ]3
6 คำสั่ง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 พ.ย. 2560 ]3
7 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ คำนำ สารบัญ [ 1 พ.ย. 2560 ]2
8 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ บทที่ 1 [ 1 พ.ย. 2560 ]2
9 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ บทที่ 2 [ 1 พ.ย. 2560 ]2
10 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ บทที่ 3 [ 1 พ.ย. 2560 ]2
11 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ บทที่ 4 [ 1 พ.ย. 2560 ]2
12 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ ตัวอย่างสรุปย่อคำวินิจฉัย [ 1 พ.ย. 2560 ]2
13 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ ตัวอย่างคณะกรรมการสาธารณสุข [ 1 พ.ย. 2560 ]2
14 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ ภาคผนวก ก [ 1 พ.ย. 2560 ]2
15 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ ภาคผนวก ข [ 1 พ.ย. 2560 ]2
16 คู่มือข้อมูลข่าวสารของราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น เทศบาล [ 1 พ.ย. 2560 ]2
17 สถานที่ติดต่อ [ 1 พ.ย. 2560 ]2
18 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ต.ค. 2560 ]3
19 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ต.ค. 2560 ]3
20 แผนที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 5 ต.ค. 2560 ]2