เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]23
2 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]28
3 แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]56
4 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]55
5 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]123
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]56
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]54
8 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]150
9 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง [ 3 ม.ค. 2562 ]146
10 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2562 ]153
11 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]136
12 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]147
13 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]192
14 รายงานงบการเงิน ณ มีนาคม 2561 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2561 ]186
15 งบการเงิน ปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]179