เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]25
2 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]32
3 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]29
4 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]25
5 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]29
6 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]26
7 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]28
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]28
9 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]26
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]27
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_1 [ 22 เม.ย. 2564 ]27
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_2 [ 22 เม.ย. 2564 ]28
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]32
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]26
15 แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]25
16 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]28
17 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]26
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]28
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]29
20 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]31
 
หน้า 1|2