เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]5
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 [ 19 ต.ค. 2565 ]24
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 [ 29 ส.ค. 2565 ]55
4 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 21 ก.ค. 2565 ]110
5 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 1 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]100
6 รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ที่ 2 (2565) [ 21 เม.ย. 2565 ]105
7 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]105
8 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]98
9 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]102
10 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]98
11 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]99
12 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]95
13 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]95
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]98
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_1 [ 22 เม.ย. 2564 ]107
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_2 [ 22 เม.ย. 2564 ]105
17 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]103
18 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]99
19 แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]98
20 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]103
 
หน้า 1|2