เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]0
2 แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]26
3 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]26
4 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]90
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]27
6 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]25
7 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]122
8 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง [ 3 ม.ค. 2562 ]116
9 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2562 ]119
10 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]107
11 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]119
12 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]158
13 รายงานงบการเงิน ณ มีนาคม 2561 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2561 ]158
14 งบการเงิน ปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]152