เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]42
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_1 [ 22 เม.ย. 2564 ]39
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563_2 [ 22 เม.ย. 2564 ]41
4 ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]88
5 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]93
6 แผนการใช้จ่ายเงิน และการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]120
7 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]116
8 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]193
9 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]118
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]115
11 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]215
12 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง [ 3 ม.ค. 2562 ]209
13 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2562 ]220
14 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]199
15 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]217
16 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]263
17 รายงานงบการเงิน ณ มีนาคม 2561 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2561 ]254
18 งบการเงิน ปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]242