เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจําเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]1
2 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]66
3 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]1
4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]1
5 รายงานรับ-จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ณ มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]96
6 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง [ 3 ม.ค. 2562 ]91
7 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด [ 3 ม.ค. 2562 ]91
8 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]82
9 แผนใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1 [ 4 ต.ค. 2561 ]92
10 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ณ มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]130
11 รายงานงบการเงิน ณ มีนาคม 2561 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2561 ]132
12 งบการเงิน ปี 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]124