เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการคลัง


ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง