เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางกาศึกษาฯ (ครั้งที่ ๑) [ 9 มี.ค. 2563 ]45
2 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]42
3 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]41
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 27 ธ.ค. 2562 ]40
5 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]42
6 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]41
7 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 ธ.ค. 2561 ]45
8 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล [ 29 ต.ค. 2561 ]40
9 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล7-12 [ 29 ต.ค. 2561 ]38
10 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล13-18 [ 29 ต.ค. 2561 ]41
11 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล19-23 [ 29 ต.ค. 2561 ]40
12 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 4 ต.ค. 2561 ]131
13 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 4 ต.ค. 2561 ]124
14 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2561 ]131
15 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า1-5 [ 19 มี.ค. 2561 ]161
16 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 6-10 [ 19 มี.ค. 2561 ]162
17 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 11-15 [ 19 มี.ค. 2561 ]155
18 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 16-20 [ 19 มี.ค. 2561 ]189
19 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 21-24 [ 19 มี.ค. 2561 ]156
20 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563(2) [ 29 ธ.ค. 2560 ]47
 
หน้า 1|2