เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 64 [ 8 ม.ค. 2564 ]8
2 รายงานสรุปการพัฒนา พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]7
3 ประกาศฐานการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางกาศึกษาฯ (ครั้งที่ ๑) [ 9 มี.ค. 2563 ]6
4 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 27 ธ.ค. 2562 ]7
5 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]10
6 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 27 ธ.ค. 2562 ]7
7 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]9
8 สรุปการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 พ.ย. 2562 ]7
9 แผนพัฒนาบุคลากร 63 [ 10 ต.ค. 2562 ]9
10 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง [ 6 ธ.ค. 2561 ]8
11 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล [ 29 ต.ค. 2561 ]6
12 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล7-12 [ 29 ต.ค. 2561 ]7
13 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล13-18 [ 29 ต.ค. 2561 ]7
14 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาล19-23 [ 29 ต.ค. 2561 ]7
15 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี [ 4 ต.ค. 2561 ]7
16 ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 4 ต.ค. 2561 ]10
17 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ [ 2 ต.ค. 2561 ]7
18 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า1-5 [ 19 มี.ค. 2561 ]7
19 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 6-10 [ 19 มี.ค. 2561 ]7
20 การมอบหมายงานในหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ หน้า 11-15 [ 19 มี.ค. 2561 ]5
 
หน้า 1|2