เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]54
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.1) [ 9 มี.ค. 2566 ]52
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) [ 11 พ.ย. 2565 ]69
4 ประกาศ ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]155
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี [ 11 ม.ค. 2565 ]146
6 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565 [ 8 พ.ย. 2564 ]153
7 แบบบัญชีแสดงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]157
8 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]146
9 ประชาสัมพันธ์กำหนดการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีปี 2561 [ 28 พ.ค. 2561 ]147