เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]30
2 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
3 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]25
4 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]25
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]25
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]29
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]21
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]23
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 มิ.ย. 2566 ]24
12 การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]812