เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]25
3 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]25
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2566 (6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2566 ]39
5 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]43
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]26
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]26
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]34
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]160
10 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]153
11 ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]137
12 รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]179
13 รายงานผลการดำเนินงาน งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]134
14 รายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]135
15 รายงานผลการดำเนินงาน งานสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]137
16 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]142
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]136
18 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]137
19 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]137
20 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]193
 
หน้า 1|2