เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]23
2 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]23
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2566 (6 เดือนแรก) [ 28 เม.ย. 2566 ]36
4 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]37
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]24
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
7 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]32
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]156
9 รายงานการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]150
10 ข้อมูลการให้บริการประชาชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก) [ 1 เม.ย. 2565 ]134
11 รายงานผลการดำเนินงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]175
12 รายงานผลการดำเนินงาน งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]131
13 รายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]133
14 รายงานผลการดำเนินงาน งานสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]133
15 ข้อมูลผู้ติดต่อขอรับบริการงานกองช่าง ปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]140
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]132
17 รายงานผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ64 กองช่าง [ 27 เม.ย. 2564 ]134
18 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]135
19 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]188
20 รายงานการจัดซื้อจัดจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 มิ.ย. 2563 ]137
 
หน้า 1|2