เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 สิบตำรวจโทไพฑูรย์  ภูคงคา
 ปลัดเทศบาล
โทร.085 002 2199
 
นายจีระ  ภาพันธ์
รองปลัดเทศบาล
โทร.083 346 1192


 
   
นางสาวธิชา  ปลัดกอง
 นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์  นายอนุราช ต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.083 702 1498
โทร.084 428 9834
โทร.088 530 2980