เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 สิบตำรวจโทไพฑูรย์  ภูคงคา
 ปลัดเทศบาล
 
นายจีระ  ภาพันธ์
รองปลัดเทศบาล


 
   
นางสาวธิชา  ปลัดกอง
 นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์  นายอนุราช ต่างใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง