เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(ว่าง)
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุนางสุวิดา  แก้วอาษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี