เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาดอกคำ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ประมาณปี พ.ศ.2490 ได้มาขึ้นอยู่กับตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และประมาณปี พ.ศ.2510 ได้ขึ้นอยู่กับตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลนาดอกคำ