เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567


วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ทางงานการศึกษา และโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล1) ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดย นายเฮียง  อาจแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนดอกคำ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และได้เจิมหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05