เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30น. นายเฮียง  อาจแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเป็นประธานมอบให้แก่ตัวแทนเพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ทั้ง 5 แห่ง  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05