เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมี นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลนาดอกคำ นายเฮียง อาจแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ ได้มอบหมายให้ สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา ปลัดเทศบาล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการของจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรหน่วยงานราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จักได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05