เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ ร่วมประชุมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย) กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ฯ


คณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่(สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย) กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. หรือตามประเด็นที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC)วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุม อพ.สธ. เทศบาลตำบลนาดอกคำ

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05