เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย :www.nadokkham.go.th

 
 

 

 

 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ๑๘ มีนาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗


วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี ประกอบกับได้ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมถวายพานพุ่มราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มเวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย 2. กิจกรรม "เดินไป เก็บขยะไป" (Pick And Walk) เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (สวนป่าเลิงใหญ่) หลังโรงแรมเลยพาเลซ (เสื้อสีเหลือง/ชุดกีฬา) 3. กิจกรรม "กีฬาสานสัมพันธ์ร่วมใจท้องถิ่นไทเลย" เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ความเป็นมาของ "วันท้องถิ่นไทย" 18 มีนาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ.2449) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกรานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็น"ปฐมนทการปกครองท้องถิ่นไทย"จวนจนปัจจุบัน การบริหารจัดการท้องถิ่นได้เตินโตขึ้นมาโดยลำดับ ซึ่งสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัวและเต็มประสิทธิภาพสามารดแไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จงภูมิใจ...ในความเป็นตนท้องถิ่นไทย

2024-07-24
2024-07-17
2024-07-15
2024-06-25
2024-06-24
2024-06-19
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-07
2024-06-05