เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง