เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    เอกสารประกอบ ประกาศ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
พื้นที่และความหนาแน่นของจำนวนประชากรเทศบาลตาบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 2564
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ
รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ