เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสฤษดิ์ เนธิบุตร ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยทั้งนี้มีมาตราการในการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าห้องประชุมฯ    เอกสารประกอบ การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓
 
การประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๓
การประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๓
การประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๓
การประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๓
การประชุมสภาสมัยที่๒/๒๕๖๓
รางานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/62
    วันที่ลงข่าว
: 5 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ