เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]5
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]5
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]6
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]6
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]5
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]7
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]8
8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]5
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]6
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]6
11 รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]8
12 รายงานผลปฎิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]6
13 รายงานผลปฎิบัติงานของพัสดุ 1 ตุลาคม-30 กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]6
14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]7
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]5
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 14 มี.ค. 2562 ]7
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]6
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 12 ธ.ค. 2561 ]7
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]7
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2560 [ 1 พ.ย. 2561 ]7
 
หน้า 1|2