เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หมู่ที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ [ 29 ส.ค. 2562 ]6
2 หมู่ที่ ๑๕ ลานกีฬา (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) [ 23 ส.ค. 2562 ]7
3 หมู่ที่ ๑ สนามฟุตซอล (สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาดอกคำ) [ 22 ส.ค. 2562 ]6
4 หมู่ที่ ๙ ลานกีฬา (วัดโพนลาด) [ 22 ส.ค. 2562 ]9
5 หมู่ที่ ๑๐ ลานกีฬา (ลานเต้นแอร์โรบิก) [ 22 ส.ค. 2562 ]7
6 หมู่ที่ ๑๑ ลานกีฬา (รพสต.นาดอกคำ) [ 22 ส.ค. 2562 ]8
7 หมู่ที่ ๑๒ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก) [ 22 ส.ค. 2562 ]6
8 หมู่ที่ ๑๖ ลานกีฬา (วัดไชยรัตนรังษี) [ 22 ส.ค. 2562 ]7
9 หมู่ที่ ๒ สนามฟุตซอล (โรงเรียนบ้านนาดอกคำ) [ 21 ส.ค. 2562 ]12
10 หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก) [ 21 ส.ค. 2562 ]7
11 หมู่ที่ ๗ ลานกีฬา (ข้างศาลาประชาคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]7
12 หมู่ที่ ๗ ลานกีฬา (ข้างศาลาประชาคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]7
13 หมู่ที่ ๑๗ ลานกีฬา (โรงเรียนบ้านห้วยตาด) [ 21 ส.ค. 2562 ]8
14 หมู่ที่ ๓ ลานกีฬา (โรงเรียนบ้านโพนสว่าง - วังเย็น) [ 15 ส.ค. 2562 ]7
15 หมู่ที่ ๔ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านห้วยตาด) [ 15 ส.ค. 2562 ]7
16 หมู่ที่ ๕ ลานกีฬาเต้นแอร์โรบิก (วัดวิเวกทีปาราม) [ 15 ส.ค. 2562 ]6
17 หมู่ที่ ๘ ลานกีฬา (ลานกิจกรรมหน้าวัดถ้ำผายา)๘ ลานกีฬา (ลานกิจกรรมหน้าวัดถ้ำผายา) [ 15 ส.ค. 2562 ]6
18 หมู่ที่ ๑๓ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 15 ส.ค. 2562 ]6