เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หมู่ที่ ๑๔ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ [ 29 ส.ค. 2562 ]84
2 หมู่ที่ ๑๕ ลานกีฬา (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) [ 23 ส.ค. 2562 ]86
3 หมู่ที่ ๑ สนามฟุตซอล (สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนาดอกคำ) [ 22 ส.ค. 2562 ]93
4 หมู่ที่ ๙ ลานกีฬา (วัดโพนลาด) [ 22 ส.ค. 2562 ]86
5 หมู่ที่ ๑๐ ลานกีฬา (ลานเต้นแอร์โรบิก) [ 22 ส.ค. 2562 ]83
6 หมู่ที่ ๑๑ ลานกีฬา (รพสต.นาดอกคำ) [ 22 ส.ค. 2562 ]88
7 หมู่ที่ ๑๒ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก) [ 22 ส.ค. 2562 ]83
8 หมู่ที่ ๑๖ ลานกีฬา (วัดไชยรัตนรังษี) [ 22 ส.ค. 2562 ]83
9 หมู่ที่ ๒ สนามฟุตซอล (โรงเรียนบ้านนาดอกคำ) [ 21 ส.ค. 2562 ]83
10 หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก) [ 21 ส.ค. 2562 ]86
11 หมู่ที่ ๗ ลานกีฬา (ข้างศาลาประชาคม) [ 21 ส.ค. 2562 ]85
12 หมู่ที่ ๑๗ ลานกีฬา (โรงเรียนบ้านห้วยตาด) [ 21 ส.ค. 2562 ]85
13 หมู่ที่ ๓ ลานกีฬา (โรงเรียนบ้านโพนสว่าง - วังเย็น) [ 15 ส.ค. 2562 ]87
14 หมู่ที่ ๔ สนามกีฬา (โรงเรียนบ้านห้วยตาด) [ 15 ส.ค. 2562 ]86
15 หมู่ที่ ๕ ลานกีฬาเต้นแอร์โรบิก (วัดวิเวกทีปาราม) [ 15 ส.ค. 2562 ]85
16 หมู่ที่ ๘ ลานกีฬา (ลานกิจกรรมหน้าวัดถ้ำผายา)๘ ลานกีฬา (ลานกิจกรรมหน้าวัดถ้ำผายา) [ 15 ส.ค. 2562 ]88
17 หมู่ที่ ๑๓ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนาดอกคำ [ 15 ส.ค. 2562 ]83