เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2562 [ 1 ก.ค. 2563 ]28
2 ความก้าวหน้าของโครงการระยะ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]35
3 การใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 [ 25 พ.ค. 2563 ]22
4 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]26
5 แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบาลตำบลนาดอกคำ [ 31 ต.ค. 2562 ]30
6 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมปฎิบัติเพื่่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลนาดอกคำ ปี 2560-2564 [ 28 ต.ค. 2562 ]27
7 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 [ 25 ก.ย. 2560 ]26