เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 สิบตำรวจโทไพฑูรย์  ภูคงคา
 ปลัดเทศบาล
 
นายจีระ  ภาพันธ์
รองปลัดเทศบาล

 
 
นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย
 นางณัฏฐ์นันธ์  ภาพันธ์  นายจีระ ภาพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ผู้อำนวยการกองคลัง  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง