เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สภาเทศบาล


 
นายสฤษดิ์  เนธิบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบล
   
นายเกรียงไกร ศรีมหานาม นายมนตรี สุขสมบูรณ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบล เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
นายบุญธรรม  เนธิบุตร นายอภินันท์ กุลวงษ์  นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     
นายไมตรี มินสูงเนิน นายชุมพร  อภัย  นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายกองรำ พรมวาศรี นายคำพันธ์ มะลีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล