เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

สภาเทศบาล 
นายตุ๋ย  กุลไพรบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบล


 
นายสุวรรณ น้อยสุวรรณ
นางนิตยา สุจิมงคล
รองประธานสภาเทศบาลตำบล เลขานุการสภาเทศบาลตำบล


นายทองอาน ลิ้วกลาง
นายกองทรัพย์  ลิ้วกลาง
นางสัญญา วงค์ศิลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายชุมพร อภัย
นายวิชาญ ลุนะหา
นางสาวศิกัลยา กุลไพรบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล


นายกองรำ พรมวาศรี
นายปราสาท สุจิมงคล
นายสำราญ ต้นพนม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล