เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาดอกคำ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี ประมาณปี พ.ศ.2490 ได้มาขึ้นอยู่กับตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และประมาณปี พ.ศ.2510 ได้ขึ้นอยู่กับตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และต่อมาได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลนาดอกคำ