เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี


วันนี้ 14 ก.ย 2560 เทศบาลตำบลนาดอกคำ สำนักปลัด ร่วมประชุมโครงการอนุรักษ์ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดย นายวัชระพงษ์ บุรมย์ชัย หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานร่วมชี้แจงโครงการ

2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03
2017-09-28
2017-09-14
2017-05-25