เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลนาดอกคำ จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256ุ6-2570 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 16 ณ วัดไชยรัตนรังษี


วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลนาดอกคำ นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.256ุ6-2570 (แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี) ในพื้นที่หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 16 ณ วัดไชยรัตนรังษี ทั้งนี้จึงขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้

2021-06-09
2021-06-03
2021-06-02
2021-06-01
2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10