เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


งานสาธารณสุข ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.หมู่ที่ 12 บ้านภูแผงม้า จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันและควบคุ


วันที่ 3 มิถุนายน 2564 งานสาธารณสุข ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.หมู่ที่ 12 บ้านภูแผงม้า จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

2021-06-09
2021-06-03
2021-06-02
2021-06-01
2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10