เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกป่า ประจำปี๒๕๖๓#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ#และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ


กิจกรรมปลูกป่า ประจำปี๒๕๖๓#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ#และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่๑๐๐ล้านต้น"เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยการนำของนายกรัชกฤต สิริมหานาม นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำและ นายสฤษดิ์ เนธิบุตร ตำแหน่งประธานสภาและคณะฯ พร้อมด้วยข้าราชการ สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำคณะครูโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ ได้รวมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ"รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่๑๐๐ล้านต้น"

2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03