เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓


มื่อวันจันทร์ที่  ๒๕ พฤษาภาคม ๒๕๖๓ นายสฤษดิ์ เนธิบุตร  ประธานสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ /๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ โดยทั้งนี้มีมาตารการในการป้องกันโรคโควิด 2019 ให้สมาชิกสภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย วัดไข้ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าห้องประชุม 

2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03