เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 6 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย


ผลงานโดดเด่นและรางวัลเกียรติยศ:
     - ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2563
     - ได้รับการตรวจรับรองคุณภาพจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
        เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2562

จุดเด่น : ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ จะมีคุณภาพธฃมีธาตุอาหารในปริมาณที่สูงและได้รับการรับรอง จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

2020-06-25
2020-06-22
2020-02-26
2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03