เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี


คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทต.นาดอกคำทุกท่าน ร่วมกันเคารพธงชาติ เวลา 08.00 น. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลนาดอกคำ

2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03
2017-09-28
2017-09-14
2017-05-25