เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย: www.nadokkham.go.th
 
 
 


โครงการศึกษาดูงาน เตาเผาขยะ แบบไร้มลพิษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร


เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ สภาเทศบาลตำบลนาดอกคำ นำโดย นายสฤษดิ์ เนธิบุตร ประธานสภาตำบลนาดอกคำ พร้อมด้วยส.ต.ท.ไพฑูรย์ ภูคงคา ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาดอกคำทั้งเขต ๑ และเขต ๒  ได้เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน เตาเผาขยะ แบบไร้มลพิษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอ จังหวัดเชียงราย

2018-02-13
2018-02-02
2018-01-10
2017-12-15
2017-12-15
2017-11-15
2017-10-03
2017-09-28
2017-09-14
2017-05-25